دكتر سيد محمد فاطمي استاد بازنشسته دانشگاه تهران ، سال 1302 در شهر زنجان متولد شده و تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در آن شهر به پايان رسانيد. در سال 1322 در دو رشته فيزيك و شيمي به اخذ درجه ليسانس از دانشگاه تهران نائل گرديده و در دانشكده علوم آن دانشگاه به اداره آزمايشگاه و تدريس مشغول شد.
در سال 1957 ميلادي در يك دوره راديوايزوتوپها ( با مشاركت كشورهاي پيمان بغداد) از طرف دانشگاه تهران شركت كرد. درسال 1958 با داشتن ماموريت علمي از اين دانشگاه راهي آمريكا شد ويك سال و نيم در ارتباط با دانشگاه جرج تاون در شهر واشنگتن درGeophysics Division of the Coast and Geodetic Survey ( U.S. Department of Commerce ) و چنــد observatory در شــرق و غـرب آمـريكــا روي “geomagnetism “ مطالعه وتحقيق كرد و سپس با داشتن ماموريت علمي در دانشگاه پاريس مشغول تحقيق و تحصيل شد و در دهم ژوئن 1963 در رشته ژئوفيزيك ( كوران تلوريك ) با ( mention tres honorable ) و تبريك هيئت ممتحنه به اخذ درجه دكترا از دانشگاه پاريس نائل گرديد وپس از آن در گروه فيزيك دانشگاه تهران به تدريس مشغول گشت . در (1977-1976 ) مجددا" يك سال و نيم در دانشگـاه پاريـس و مركز تحقيقــات ژئـوفيـزيـك فرانسه وابسته به ( C.N.R.S.) مطالعه نموده و مقالاتي انتشار داد. سپس به ايران بازگشته و كماكان به امر تدريس در دانشگاه تهران ادامه داد، و بالاخره در سال 1363 پس از چهل و يك سال خدمت و فعاليت علمي به درخواست خويش بازنشسته گشته و در اين دوران بازنشستگي به توفيق الهي موفق به كشف معجزه بزرگ قرآن كريم و تاليف كتاب ( آيت كبري ) گرديد.
پس از آن در فرصت باقي عمر ، تحقيق ديگري را باستناد آيات قرآن و علوم تجربي عصر ، روي آفرينش موجودات و بخصوص خلقت انسان و تكامل هدف دار مبتني بر آزمايش الهي آغاز كرد كه بعد از چند سال تلاش و كوشش پي گير نتيجه آن تحت عنوان ( فرمان آفرينش ) منتشر شد. اينك بياري و هدايت خداوند، بعداز سالها استقراء و پژوهش ، رساله الفرقان را كه تبيان آيات و احكام حق الهي است ، تقديم همه مسلمانان جهان و خداپرستان مي كند تا شايد با اجتناب از عقايد باطل گوناگون و وساوس اهريمني ، روبه كتاب حكيم و متين خدا آورده و پيرو راستين قرآن باشند.
About the Author: Dr. S. Mohammad FATEMI درباره کتابهای دکتر فاطمی
مطالعه در وب مطالعه در وب مطالعه در وب
دانلود کتاب فرمان آفرینش دانلود کتاب الفرقان دانلود کتاب آیت کبری


Power By : Mahyab Group
Copyrigth 2007 - 2017 . All Right Reserved.